Jim Hunneyball
First visit: 29 July 2016
Last visit: 29 July 2016
Jim Hunneyball
Stellenbosch Local Municipality, South Africa
English (native), Svenska
56
since 2004
I am a wine maker and tour guide. As I live the wine heartland of Africa, I specialise in wine tours. As I am also a cultural guide with and intense interest in African history I combine culture and wine into my tours. Jag är vinmakare och turistguide. Eftersom jag bor i Stellenbosch som är vin centrumet i Afrika, är jag inriktad på vinresor. Eftersom jag är också en kulturell guide med och intensivt intresse i afrikansk historia kombinera jag kultur och vin i mina turer.
Jim Hunneyball is South African and a certified Tourist Guide. He is a wine maker, speaks Swedish and English fluently, and holds a Professional Driver’s License and has a Public Transport Permit. He has an intense interest in birds, nature in and African history in general. So, you can try asking him what you like ;-)He has a modern VW that can carry up to seven passengers comfortably. The vehicle is licensed and insured for carrying tourists, and equipped with seatbelts, aircon, announcement system, a tripod, binoculars, various reference books, coolbox and bottled water.Privately he also has a Guest House in Central Stellenbosch.Jim Hunneyball är sydafrikan och certifierad turistguide som talar svenska och engelska, har ett professionellt körkort och ett offentligt transporttillstånd. Han har ett Guest House i Stellenbosch och är även vinmakare. Med stort intresse för vin, fåglar, natur och afrikansk historia i allmänhet, ska Jim försöka att besvara alla dina fågor ;-)Mina turer sker i min nya VW som kan frakta upp till 7 passagerare bekvämt. Fordonet är licensierad, försäkrade för turister, och utrustade med stativ, kikare, uppslagsverk, isskåp och buteljerat vatten.Cape Winelands är vad som troligen är ett av världens vackraste landskap med dramatiska, vida vyer över berg, vingårdar och hav. Det finns över 500 vingårdar i Cape området och våra Winelands turer koncentrerar sig på vinodlingsområden , Stellenbosch, Paarl och Franschhoek

No posts found

Please, sign in to leave a message