Jim Hunneyball is a local tour guide in Stellenbosch Local Municipality, South Africa, who speaks English (native), Svenska

Jim Hunneyball
First visit: 29 July 2016
Last visit: 29 July 2016
Franschhoek, South Africa
English (native), Svenska
62
since 2004
I am a wine maker and tour guide. As I live the wine heartland of Africa, I specialise in wine tours. As I am also a cultural guide with and intense interest in African history I combine culture and wine into my tours. Jag är vinmaker och turistguide. Eftersom jag bor i Stellenbosch som är vin centrumet i Afrika, är jag inriktad på vinresor. Eftersom jag är också en kulturell guide med och intensivt intresse i afrikansk historia kombinera jag kultur och vin i mina turer.
Jim Hunneyball is South African and a certified Tourist Guide. He is a wine maker, speaks Swedish and English, and holds a Professional Driver’s License and has a Public Transport Permit. He has an intense interest in birds, nature in and African history in general. So, you can try asking him what you like ;-)Privately he has a Guest House in Central Stellenbosch.Jim Hunneyball är sydafrikan och certifierad turistguide som talar svenska och engelska, har ett professionellt körkort och ett offentligt transporttillstånd. Han har ett Guest House i Stellenbosch och är även vinmakare. Med stort intresse för vin, fåglar, natur och afrikansk historia i allmänhet, ska Jim försöka att besvara alla dina fågor ;-)

No posts found

Please, sign in to leave a message